Stichting Dohantu

ANBI

Algemene informatie

Statutaire naam: Stichting Dohantu
Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam
Rechtsvorm: Stichting
Postadres: Groenoord 253, 2401 AR Alphen aan den Rijn
KvK nr: 60681942
RSIN: 8540 13 763

Omschrijving van de doelstelling

De stichting heeft tot doel:
a. Het scheppen van kansen zodat Nederlanders en Gambianen van elkaar leren en ervaring opdoen in Gambia en Nederland.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In het beleidsplan is terug te vinden hoe wij deze doelstelling nastreven.

Samenstelling van het bestuur

Jessica Bouva (voorzitter)
Meindert Bruinsma (penningmeester)
Marieke Izelaar (secretaris)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en de stichting heeft geen personeel in dienst.

Financieel Jaarverslag en Huishoudelijk Reglement

Het meest recente Jaarverslag is via de link in pdf formaat te verkrijgen. Ook het Huishoudelijk Reglement kan op deze manier gedownload worden. Voor meer informatie over belastingvoordeel vanwege de ANBI-status, zie de website van de belastingdienst.

Social Media

Like deze pagina en bezoek ons op Facebook!© 2022 Stichting Dohantu algemene voorwaarden links