Stichting Dohantu

Nederlanders in Gambia en Gambianen in Nederland

Gedurende het jaar gaan veel Nederlanders naar Gambia. Veelal is dit voor vakantie, maar soms ook om vrijwilligerswerk te doen. Hieronder de verhalen van vrijwilligers die naar Gambia gegaan zijn. Daarnaast zijn er ook een paar verhalen van Gambianen en hun idee van Nederland. In het eerste blog de visie van Mamadi op zijn verblijf in Nederland van september 2015 tot januari 2016. Het tweede blog is geschreven door Bart Bouwman en zijn ervaringen dankzij de uitwisseling mogelijk gemaakt door Dohantu. De daarop volgende blogs zijn ervaringen van uitwisselingen vanuit Nederland naar Gambia.

Blog 1, Mamadi: studeren in Nederland

Op 24 september kwam ik voor ruim vier maanden als uitwisselingsstudent naar Hogeschool Windesheim. Ik logeerde twee maanden bij de familie Zwiers in Ommen en twee maanden bij de familie Reusink in Apeldoorn.

Ik leerde veel over de manier waarop families leven in Nederland en in Gambia. Zo heb ik in Gambia, als de eerstgeborene, de verantwoordelijkheid voor de zorg van de familie. Er is in Gambia ook veel meer onderlinge afhankelijkheid en samenwerking tussen leden van de familie, om zo het leven te vergemakkelijken.

In Nederland zijn de mensen individualistischer, zo werkt iedereen voor zichzelf. Natuurlijk helpen ouders kinderen wel, maar als kinderen ouder worden, moeten ze in hun eigen onderhoud voorzien en op zichzelf staan. Daar staat tegenover dat in Nederland de overheid de mensen helpt. Mensen zijn meer ontwikkeld in Nederland. Zij werken en leven “op tijd” en dat betekent dat je een afspraak moet maken voor een bezoek. In Gambia hoeft dat niet, je gaat gewoon op bezoek, zonder afspraak en de mensen zijn er socialer. Ik vond Nederland meer georganiseerd en ook wel duur. Toch is Gambia mijn thuis.

De studie aan Windesheim vond ik educatiever, interessanter en motiverender dan het schoolsysteem in Gambia. Ik studeerde children media and culture en parental mediation, guiding and counseling of media. De studie werd gesponsord door de stichting Dohantu. We hadden elke woensdagavond lessen Nederlands. Mijn doel was om in Gambia de kinderen te helpen verstandig te leren omgaan met media en om ouders te begeleiden in hun opvoeding.

Na vier maanden kwam ik terug in the Gambia in de hoop dat ik met het diploma promotie zou kunnen maken. Toen ik eind januari terugkwam, pakte ik mijn werk weer op en schreef ik een brief naar het ministerie van onderwijs over een upgrade van mijn persoonlijke gegevens. Zij zeiden mij te zullen bellen, maar dat is nog steeds niet gebeurd, er vond geen upgrade plaats en geen promotie. Maar ik zal mijn vertrouwen bewaren, mijn werk als leraar doen en mijn ervaringen delen met studenten en met collega’s die leergierig zijn.

Ik houd vertrouwen en goede moed. Ik zal hard werken om zo dingen te laten veranderen. Ik dank mijn logeerfamilies en al mijn vrienden in Nederland, die het voor mij mogelijk maakten om te bereiken waarvoor ik naar Nederland kwam. Zij lieten mij prachtige plaatsen zien en zorgden dat ik mij werkelijk thuis voelde. Ook mijn grote dank aan Windesheim en stichting Dohantu die dit mogelijk maakten.

Mamadi.

Blog 2: Bart Bouwman: van uitwisseling naar eigen opleiding

Met de minor International Sustainable Development gaan jaarlijks een aantal studenten richting Gambia. Dohantu ondersteund de studenten tijdens de voorbereiding en het verblijf. Bart Bouwman is één van onze alumni studenten die vanaf september 2014 vier maanden in Gambia verbleef. Hij ging richting Gambia als fysiotherapie student om een fysiotherapie project te ontwikkelen. Tevens volgde hij het Honneurs programma Innovation and Business Creation. Dit is gericht op het ondernemen. De beschikbare kennis voor vertrek was dat fysiotherapie niet toegevoegd is aan de Gambiaanse gezondheidszorg. Samen met een mede student Lasse Wiggemans hebben zij onderzoeken en ervaringen opgedaan.

Tijdens deze vier maanden hebben Lasse en Bart o.a. fysiotherapie lessen verzorgd voor dertig Gambiaanse studenten van de Gaye Njorro Skills Academy. Tijdens de fysiotherapie lessen zijn de KNGF-richtlijnen aangehouden. Uit de lessen en de afgenomen theorie en praktijkexamens hebben tien van de dertig studenten zich bewezen. Deze tien studenten zullen in Gambia worden opgeleid tot fysiotherapeuten.

Tevens hebben Lasse en Bart veel werkervaring op gedaan in de Gambiaanse gezondheidszorg bij: Brikama Major Heatlhcenter (overheidsziekenhuis), Afrimed (priveziekenhuis), Second Home (zorginstelling) en Tanka Tanka (psychiatrisch ziekenhuis). Hieruit is gebleken dat vele patiënten een indicatie voor fysiotherapie hebben. Uit hun onderzoek is een duidelijk beeld gevormd hoe fysiotherapie te implementeren is in Gambia.

Bart heeft dit project voortgezet als zijnde zijn afstudeerproject. Hiervoor is hij vijf weken terug gegaan naar Gambia. Alle randvoorwaarden zijn nu geregeld om een hoog kwalitatieve fysiotherapie opleiding te kunnen starten. Op dit moment wordt er een blended Engelstalige fysiotherapie opleiding ontwikkeld. Het doel is om in september 2017 de fysiotherapie opleiding te starten met de tien Gambiaanse studenten. Zijn afstuderen is nu afgerond, maar zijn ambitie blijft. Zijn ambitie is om duurzame ontwikkelingsprojecten te starten, die over te dragen zijn aan de lokale bevolking in ontwikkelingslanden.

Sinds maart 2016 heeft Bart de stichting We Are Moving Mountains opgericht. We Are Moving Mountains wil kansen en toekomstperspectief creëren voor de lokale bevolkingen in ontwikkelingslanden. Daarom worden er duurzame ontwikkelingsprojecten gestart, die de lokale bevolking later met geringe ondersteuning zelf kan voortzetten. Het fysiotherapie project is hier een voorbeeld van. Daarnaast worden er op dit moment meerdere projecten gestart vanuit de stichting. Binnenkort kunt u We Are Moving Mountains volgen en steunen op www.wammfoundation.com. Op dit moment wordt de website geoptimaliseerd. Rond juli/augustus 2016 zal de website openbaar worden gemaakt.

Blog 3, Petra: tekenen in Gambia

PetraTijdens de voorjaarsvakantie ben ik een week in Gambia, gelegen aan de westkust van Afrika, geweest. In Gambia woont en werkt Metsje Krol, verbonden aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en o.a. werkzaam op Gambia College waar zij studenten vanuit Nederland begeleidt tijdens hun stage. De Nederlandse studenten doen daar een onvergetelijke leer- en werkervaring op, ze ontwikkelen zich op een bijzondere manier en de mensen in Gambia profiteren van de extra handen bij hun ontwikkeling. Dat is hard nodig, want goed opgeleid onderwijs personeel is schaars in het onderwijs van Gambia. Goed onderwijs is onmisbaar in de ontwikkeling van elk land. Ook voor Gambia.

Ik heb in Gambia een paar dagen mogen meekijken en les geven op het Gambia College, school of Education, in Brikama en een middag op een Upper Basic School in Abuko. De eerste dag startte ik op Gambia College met tweedejaars studenten van de docentenopleiding Arts and Crafts (Tekenen en Handvaardigheid). De studenten hadden de door hunzelf gegraven en geprepareerde klei, een bewerkelijk proces van enkele weken, juist klaar om voor het eerst een werkstuk van te maken. Samen met de docent Mister Jallow heb ik mij bezig gehouden met de instructie en het begeleiden van de studenten. De manier van lesgeven is totaal anders dan wij hier gewend zijn. De docent geeft voornamelijk frontaal les, blijft voor in de klas staan en geeft mondelinge instructie waarbij hij één en ander voordoet. Materiaal om de klei mee te behandelen en te bewerken is er niet, de studenten werken met hun handen en met stukjes karton, houtjes of stokjes die ze in het lokaal of buiten vinden. Alleen de docent heeft een setje met een paar spalters en een sponsje, waar hij enorm zuinig op is en waar de studenten niet aan mogen komen. Tijdens de les blijven de studenten binnendruppelen, vaak doordat ze enorme afstanden moeten lopen naar school omdat er geen geld is voor een fiets, een busje of een taxi. Ik begeleid de studenten, begeef me door de klas en help ze op weg. Dit zijn de studenten duidelijk niet gewend, hun eigen docent blijft voor in het lokaal staan uitleggen en voordoen. Ik zie studenten die ontzettend vriendelijk én leergierig zijn, die in mij ge&ieuml;nteresseerd zijn en mijn hulp vragen. Maar die ook nauwelijks materiaal hebben om mee te werken, in een lokaal met veel te weinig stoelen en tafels. Het maakte veel indruk op me.

PetraDe volgende dag mocht ik bij dezelfde docent op Gambia College meedoen tijdens een tekenles met eerstejaars studenten, gegeven in hetzelfde lokaal. Nadat de eerste studenten met een bosje takjes het hele lokaal hadden ontdaan van de klei en de paar tafels met een stukje plastic een beetje schoon hadden geveegd, kwamen de schetsblokken op tafel. Iedere student beschikte over ë&eunl;n tekenboekje en een potlood. Ik had veel tekenmateriaal zoals kleurpotloden, gummetjes en punteslijpers meegenomen, waar ze heel erg blij mee waren en Mister Jallow was superblij met het zwarte papier. De studenten gingen die les verder met hun perspectief tekening en nadat ik mij had voorgesteld liet ik ze een paar tekeningen van mijzelf zien. Ze waren op hun beurt onder de indruk, want een surrealistische perspectieftekening hadden ze nog nooit gezien. Ik weet ook niet of ze het helemaal hebben begrepen.

Tijdens mijn week in Gambia heb ik nog een tekenles gegeven op een basisschool in Abuko en heb ik een aantal dagen met mijn vriendin Joke door Gambia gereisd. Joke is docent theologie op Windesheim en heeft ook lessen verzorgd op Gambia College. De enorme vriendelijkheid van de mensen, de hitte van het land, de armoede en de omstandigheden waarin deze mensen wonen, werken en leven hebben mij diep geraakt. Ik heb met deze reis een onvergetelijke ervaring opgedaan. Ondergedompeld in een hele andere cultuur heb ik midden in hún wereld mogen werken en iets van mijzelf kunnen geven. Er is al veel ontwikkelingswerk opgezet, mede door het voormalige REAR; een onderwijsproject in Gambia. De school of Education van Hogeschool Windesheim maakt dit project mede mogelijk. Zonder financiële steun, en het enthousiasme van de studenten was dit project kansloos. Het project REAR is nu afgelopen en daarvoor in de plaats is nu Stichting Dohantu opgericht.


Blog 4, Marilou in Gambia

In Nederland geef ik les op het Alberdingk Thijm College in Hilversum, sfeervol en ICT-rijk zijn woorden die goed bij deze school passen. In februari 2015 ben ik naar Gambia gegaan om les te geven op een middelbare school en te observeren op een lerarenopleiding van Gambia College. Een wereld van verschil. Tijdens mijn observatie was ik van plan om achterin de klas te gaan zitten. Toen ik aankwam stonden er in het lokaal vier tafels en stoelen die al bezet waren. Er is een tekort en tafels en stoelen, hierdoor is het de bedoeling dat je zelf ergens anders in het gebouw een stoel en tafel moet zoeken. Je ziet voordat de lessen beginnen overal studenten met tafels en stoelen rondlopen.

Wat mij voornamelijk opviel aan de manier van lesgeven was dat de positieve feedback ontbrak. Als een leerling iets goeds zei werd hier verder geen aandacht aan besteed. Opmerkingen als; "Weet je dat niet eens?" "Dat is wel erg dom." "Ben je niet naar de basisschool en de middelbare school geweest??" werden door de klas normaal gevonden. De studenten in de klas volgen de lerarenopleiding. De didactiek die zij nu krijgen aangeboden zou ik graag zien veranderen. Meer interactie, meer positieve feedback, samenwerkingsopdrachten, ga zo maar door. De die wij in Nederland aan onze leerlingen bieden en als normaal ervaren, worden hier nog niet geboden. Vaak kunnen deze ook niet geboden worden. Op de scholen waren namelijk geen laptops, ook niet voor de docenten. Op het college was vroeger een computerlokaal, maar alle computers waren of kapot of verdwenen. Nu er opnieuw geínvesteerd in twee beveiligde computerlokalen waar in totaal 40 geschonken computers staan voor 7000 studenten. De docenten hebben nu de beschikking over laptops die door Windesheim zijn afgeschreven en gedoneerd. Studenten krijgen daar basale ICT vaardigheden aangeleerd.

Ik moest hier dus 'ouderwets' lesgeven zonder het gebruik van ICT. Het interculturele leren was een prachtige ervaring. Ik heb zoveel kunnen leren van de leerlingen en docenten daar. Eigenlijk kan ik nog steeds geen woorden geven aan wat ik allemaal geleerd en gezien heb. Blij zijn met wat je wel hebt, in plaats van je zorgen maken over wat je niet hebt. Het is een ervaring die ik iedereen gun!


Blog 5, Mamadi, studentbegeleider in Gambia

Mamedi is een van de belangrijkste personen voor onze uitwisselingsstudenten. Hij is de begeleider van de studenten, een leeftijdsgenoot die het reilen en zeilen van Gambia weet, en tegelijkertijd de leuke uitgaansgelegenheden weet als de studenten klaar zijn met hun stage en ontspanning zoeken. Zijn introductie staat hieronder:

My name is Mamadi Jaiteh, I am 25 years old. I have been guiding the Dutch students since 2010. I have great experience in guiding the Dutch students. Firstly I learned a lot from them in terms of teaching methods because I am a teacher and the first Dutch students I met were teachers. We learned a lot from each other, in terms of teaching methods and classroom management which is a great experience for me and it helped a lot in my teaching methods. I also experienced little bit about Dutch culture because our culture differs, I learned about their culture and the way people live in Holland which is a very good experience.

At the College we have a project called positive way of reinforcement which helped me to realize the importance of positive ways of reinforcement and effects of corporal punishment. It motivates me to help my own people to sensitize them about positive ways of reinforcement.

Guiding them in the Gambia, and around the country side and even once in Senegal around Cassamance also helps me to know more about my country and Senegal. The Dutch students render a very good services to the pupils and people of the Gambia which is great experience to me and it motivates me to do more.

I have also experienced the great friendliness, loyalty, kindness and the supports of the Dutch students. The other great experience is the way we see things which is different which also helps me to adapt critical mind and many other things which I may forget to mention.

See you in The Gambia
Mamadi

Social Media

Like deze pagina en bezoek ons op Facebook!© 2017 Stichting Dohantu algemene voorwaarden links