Stichting Dohantu

Lopende Projecten & Beroepsonderwijs

vrouw aan het werk

Regelmatig komen er aanvragen binnen van verschillende projecten die financiële ondersteuning zoeken of juist behoefte hebben aan kennis. Op deze pagina de meest actuele stand van zaken met betrekking tot deze aanvragen. Deze aanvragen zijn ook in pdf te downloaden, mochten jullie mensen weten die nog een project zoeken voor stage of een donatie zouden willen doen, dan kan dit pdf daarbij een handig hulpmiddel zijn. Mocht je willen helpen met één van de al bestaande projecten, neem dan contact met ons op. Voor elk project zijn wij altijd op zoek naar financiële of intellectuele ondersteuning. Geld overmaken kan altijd op NL74TRIO 0197898106

Kijk hier voor projecten die dankzij de steun van onze donateurs en vrijwilligers al afgerond zijn.

Schoolgeld Dohantu en voormalig Djappoleen

Een doorlopend project waar veel vraag naar is, is financiële ondersteuning voor schoolgaande kinderen. Kennis is de sleutel voor ontwikkeling. Deze kennis wordt gegeven op scholen, van basisonderwijs tot hoger onderwijs. Wanneer je graag een persoonlijke bijdrage zou willen leveren aan de ontwikkeling van een land, is het geven van geld voor schoolgaande kinderen een goede mogelijkheid. Hierbij hoef je niet alleen te denken aan basisonderwijs, maar juist ook aan leerlingen die geen vervolgopleiding kunnen betalen en daarom, zonder steun, zich niet kunnen specialiseren. Deze specialisatie is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het kind, maar ook van Gambia.

Het schoolgeld zoals dat voor het cursusjaar 2016/2017 is vastgesteld op:
Primair Onderwijs: 60 euro Onderbouw, 90 euro Bovenbouw per jaar
Secundair Onderwijs: 120 euro per jaar
Tertiar Onderwijs: tussen de 150 en 800 euro, afhankelijk van het type onderwijs

Djappoleen was een stichting die zich bezig hield met de ondersteuning van onderwijs aan meisjes, een groep die door de Gambiaanse ouders vaak als minder belangrijk gevonden wordt, omdat zij na trouwen inkomen genereren voor de nieuwe familie. Scholing wordt daarom, als er keuzes gemaakt moeten worden, vaker aan jongens dan meisjes aangeboden. Djappoleen probeerde dit gat te dichten door schoolgeld te verzamelen voor deze specifieke doelgroep. Om betrouwbaarheid hoog te houden werden intelligente meisjes geselecteerd die naar een school genaamd Abuko gaan. Omdat deze meisjes bovengemiddeld presteren, is de hoop dat het steunen van deze meisjes uiteindelijk zal leiden tot een sterker Gambia waarbinnen vrouwen meer kansen krijgen. Wij hebben Djappoleen overgenomen en hebben hun waarden gerespecteerd en gebruiken hun sponsorgeld voor deze doelgroep. Mocht je ook geïnteresseerd zijn hier een bijdrage aan te leveren, dan kan dat nog steeds.

Beroepsonderwijs GTTI, een oplossing uit de armoede

GTTI

In 2015 hebben we (Nic, Ger en veel sponsors) 50 studenten van de technische MBO opleiding GTTI (Gambian Technical Training Institute) in Mansa Konko gesteund bij hun eerste jaar. Dankzij de gift konden we het schoolgeld betalen, in totaal 5200 euro. Anders konden ze niet hun opleiding volgen. Maar we hadden duidelijk de afspraak gemaakt dat het tweede jaar door GTTI zelf geregeld zou worden. Inmiddels zijn ze bijna aan het einde van hun tweede jaar en staan zij voor de keuze om het derde jaar te volgen. Hiervoor moeten ze naar het westen, naar de hoofdvestiging in Kanifing. De 44 die nog over zijn hebben wederom onze steun nodig. De kosten hiervoor bedragen rond de 7000 euro.

Met de afronding van de gehele drie-jarige opleiding hebben ze veel meer kansen op werk of kunnen hun eigen bedrijf starten. Ze zijn dan volleerd bouwvakker, timmerman, electriciën, metaalbewerker of loodgieter. 30 % van hen zijn meisjes. Wij vragen u of u ons wilt helpen het mogelijk te maken dat zij hun opleiding afronden.

Hiermee voorkomen we ook dat jongeren gaan vluchten naar Europa, omdat ze geen andere mogelijkheid zien. Voordat ze aan deze opleiding begonnen, waren er zeker 10 jongeren in de dorpen om de school heen die van plan waren te vluchten. Met alle risico’s van dien.

Nic, een nieuwe aanwinst voor Dohantu, gaat om dit geld in te zamelen, fietsen van Pamplona naar Banjul. Deze tocht is inmiddels afgerond. Zie Nics
blog voor de avonturen die hij heeft meegemaakt.

Financiële bijdrage: Er is in totaal 7000 euro nodig voor de voltooiing van de opleiding van 44 jongeren. Mocht er meer geld binnenkomen, dan wordt dit gebruikt voor andere kinderen en jongeren ten behoeve van hun onderwijs en voor jonge startende ondernemers. Overmaken kan naar: NL74TRIO 0197898106 onder vermelding van BEROEPSONDERWIJS Gambia. Inmiddels is dit bedrag gehaald. Al het geld dat extra binnenkomt zal gestoken worden in individuele sponsoring van studenten, opdat zij naar school kunnen.

Tweetalige islamitische school in Kerewan

de school

In Keweran is een kleine islamitische school gebouwd, waar zo'n 113 kinderen tussen 8 en 12 naar school komen. Het simpele schoolgebouw is gefinancierd met de weinige middelen van de gemeenschap. Ook de docenten worden betaald vanuit een vrijwillige bijdrage.

Het bestuur van de school zoekt financiering om de kinderen in Kerewan airport betere educatie te geven in een kwalitatieve en veilige leeromgeving: klaslokalen met tafels en stoelen, een keuken en sanitair.

Ook inhoudelijk wil de school een kwalitatieve vooruitgang maken door zowel Engels als Arabisch aan te bieden, zodat de kinderen kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs van eigen keuze. Daarnaast kan de school een centrum zijn voor interreligieuze educatie.

Financiële bijdrage: Het begrote bedrag voor de herbouw van de school ligt op 16.800 euro. Overmaken kan naar: NL74TRIO 0197898106 ondervermelding van Kerewan.

Expertise gevraagd: De educatieve aanpassing kan plaats vinden door scholing van de docenten, extra docenten of uitwisseling van expertise. Eén van de bestuursleden is betrokken bij het interreligieuze dialoog op Gambia College.

Food Processing Centre

de vrouwen van het fruit

Gedroogde mango, Wonjo jam, natuurlijke geneesmiddelen worden geproduceerd in Njawarra Food Processing Centre. Het centrum is ondersteund in de verwerking van de producenten. Op dit moment zoekt het centrum deskundigheid voor commercie van de producten. Hoe komen de producten van het dorp naar het stedelijk gebied in Gambia of buiten Gambia?

Expertise gevraagd: Het centrum zoekt experts die meedenken om hun producten goed in de handel te zetten.

Watertank

Njawarra heeft een water die het hele dorp voorziet van schoondrinkwater. Op dit moment is de tank aan vervanging toe. Na 7 jaar is er lekkage aan de waterzak in de tank ontstaan. Door deze lekkage valt de druk uit de tank weg, waardoor het dorp amper voldoende water uit de kranen kan halen.

Financiële bijdrage: Voor de vervanging van de watertank is een bedrag van 100.000 euro nodig. Overmaken kan naar: NL74TRIO 0197898106 ondervermelding van Watertank Njawarra.

Social Media

Like deze pagina en bezoek ons op Facebook!© 2017 Stichting Dohantu algemene voorwaarden links