Stichting Dohantu

Lopende Projecten

vrouw aan het werk

Regelmatig komen er aanvragen binnen van verschillende projecten die financiële ondersteuning zoeken of juist behoefte hebben aan kennis. Op deze pagina de meest actuele stand van zaken met betrekking tot deze aanvragen. Deze aanvragen zijn ook in pdf te downloaden, mochten jullie mensen weten die nog een project zoeken voor stage of een donatie zouden willen doen, dan kan dit pdf daarbij een handig hulpmiddel zijn. Mocht je willen helpen met één van de al bestaande projecten, neem dan contact met ons op. Voor elk project zijn wij altijd op zoek naar financiële of intellectuele ondersteuning. Geld overmaken kan altijd op NL74TRIO 0197898106

Kijk hier voor projecten die dankzij de steun van onze donateurs en vrijwilligers al afgerond zijn.

Voedselpakketten in tijd van Corona

NNormaliter investeren we niet in tijdelijke projecten waarbij afhankelijkheid groot is. Deze tijd van COVID-19, zorgt dat wij een uitzondering willen maken. Zonder de eerste levensbehoefte eten, vindt er helemaal geen leren plaats. Zonder eten kan er geen wederzijdse afhankelijke relatie ontstaan. Help Gambianen die hun baan (tijdelijk) kwijtgeraakt zijn en daarmee hun inkomen, help de docenten, maar ook studenten die normaliter al schoolgeld ontvangen, met een voedselpakket. De pakketten die wij aanbieden bevatten:
10 liter olie D.626
een doos thee, mayonaise, macaroni, SMAC, 3 blikken sardientjes, 2 stuks zeep, 1 pak waspoeder, 1 kilo aardappelen, 1 kilo ui, 12 eieren, blik koffiemelk, insectenspray. D.1100
Rijst D.1400

Financiële bijdrage: Een voedselpakket kost 60 euro. Koop één voedselpakket, of geef een kleinere bijdrage. Overmaken kan naar: NL74TRIO 0197898106 ondervermelding van voedsel.

Schoolgeld Dohantu en voormalig Djappoleen

Een doorlopend project waar veel vraag naar is, is financiële ondersteuning voor schoolgaande kinderen. Kennis is de sleutel voor ontwikkeling. Deze kennis wordt gegeven op scholen, van basisonderwijs tot hoger onderwijs. Wanneer je graag een persoonlijke bijdrage zou willen leveren aan de ontwikkeling van een land, is het geven van geld voor schoolgaande kinderen een goede mogelijkheid. Hierbij hoef je niet alleen te denken aan basisonderwijs, maar juist ook aan leerlingen die geen vervolgopleiding kunnen betalen en daarom, zonder steun, zich niet kunnen specialiseren. Deze specialisatie is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het kind, maar ook van Gambia.

Het schoolgeld zoals dat voor het cursusjaar 2021/2022 is vastgesteld op:
Primair Onderwijs: 70 euro Onderbouw, 100 euro Bovenbouw per jaar
Secundair Onderwijs: 130 euro per jaar
Tertiar Onderwijs: tussen de 150 en 800 euro, afhankelijk van het type onderwijs

Djappoleen was een stichting die zich bezig hield met de ondersteuning van onderwijs aan meisjes, een groep die door de Gambiaanse ouders vaak als minder belangrijk gevonden wordt, omdat zij na trouwen inkomen genereren voor de nieuwe familie. Scholing wordt daarom, als er keuzes gemaakt moeten worden, vaker aan jongens dan meisjes aangeboden. Djappoleen probeerde dit gat te dichten door schoolgeld te verzamelen voor deze specifieke doelgroep. Om betrouwbaarheid hoog te houden werden intelligente meisjes geselecteerd die naar een school genaamd Abuko gaan. Omdat deze meisjes bovengemiddeld presteren, is de hoop dat het steunen van deze meisjes uiteindelijk zal leiden tot een sterker Gambia waarbinnen vrouwen meer kansen krijgen. Wij hebben Djappoleen overgenomen en hebben hun waarden gerespecteerd en gebruiken hun sponsorgeld voor deze doelgroep. Mocht je ook geïnteresseerd zijn hier een bijdrage aan te leveren, dan kan dat nog steeds.

Food Processing Centre

de vrouwen van het fruit

Gedroogde mango, Wonjo jam, natuurlijke geneesmiddelen worden geproduceerd in Njawarra Food Processing Centre. Het centrum is ondersteund in de verwerking van de producenten. Op dit moment zoekt het centrum deskundigheid voor commercie van de producten. Hoe komen de producten van het dorp naar het stedelijk gebied in Gambia of buiten Gambia?

Expertise gevraagd: Het centrum zoekt experts die meedenken om hun producten goed in de handel te zetten.

Social Media

Like deze pagina en bezoek ons op Facebook!© 2022 Stichting Dohantu algemene voorwaarden links