Stichting Dohantu

Nieuwsbrief Voorjaar 2023

Beste vrienden van Dohantu,

GambiaCOVID-19 is niet meer dan een gewone griep, zo adviseert de Nederlandse gezondheidsraad. Dat is fijn voor ons, omdat de belemmeringen die er waren richting Gambia nu verleden tijd zijn, in ieder geval tot de volgende crisis zich aandient.

Dit betekent dat onze werkzaamheden ook weer opgeschroefd kunnen worden van sluimer naar echt actief. Daarom is het fijn dat we in Femke Bruinsma een nieuwe aanwinst hebben in de vaste krachten van Dohantu. Verderop stelt zij zichzelf voor.

Als die vluchten op Gambia dan weer aantrekken en meer van ons richting Gambia vertrekken, voor zaken of vakantie, is het handig om je woordenschat weer op te vijzelen. Met deze reden heeft Mamadi een mooie woordenlijst gemaakt, om te oefenen.

Wat gewoon doorgegaan is, is dat we het afgelopen halfjaar twee keer computers naar Gambia verscheept hebben, voor het Gambia College. Dank is verschuldigd aan de Montessori Stichting van Amsterdam, die de computers gedoneerd heeft.

Ook de uitwisseling van Nederlandse studenten naar Gambia én de verschillende donaties van leden als u voor schoolgeld gingen door.

Dan een korte laatste primeur: volgend jaar bestaat Dohantu 10 jaar! Reden voor een feestje! Hierover hoort u natuurlijk later meer. De voorbereidingen worden in ieder geval getroffen om er weer net zo’n mooie bijeenkomst van te maken als vijf jaar geleden.

Voor nu veel leesplezier.
Het Dohantu team


Mamadi Speaking

Dag vrienden en familie,

MamadiGambia, ‘the smiling coast’ van West-Afrika, lijdt onder de economische crisis en de inflatie o.a. omdat het land afhankelijk is van import. Als de prijzen wereldwijd hoger zijn stijgen de dagelijkste kosten in Gambia. Dit leidt ertoe dat mensen niet rond kunnen komen. Helaas is er in Gambia geen bijstand. Dat betekent dat er meer mensen gaan bedelen en er meer criminaliteit plaats vindt. Zelfs producten uit Gambia zijn enorm in prijs gestegen. Denk aan vis en vlees.

Sinds mijn geboorte heb ik nog nooit zo’n enorme crisis meegemaakt in mijn geliefde land. Maar zoals het gezegde gaat: waar leven is, is hoop.

Het is nooit te laat. We kunnen de schuld niet blijven leggen bij de regering, we moeten kijken wat we zelf kunnen doen. We kunnen kleine moestuinen aanleggen. De regering zou moeten investeren in land waar dagelijkste producten als rijst en granen worden verbouwd op grote schaal én voor eigen gebruik. We hebben zoet water met vis. De vis die hier wordt gevangen kan in Gambia blijven i.p.v. dat het wordt geëxporteerd naar China of andere landen in Afrika.

Ook zou de regering moeten kijken of de salariëring mee zou kunnen stijgen en of de prijzen van dagelijkse producten kunnen worden bevroren. Zo zijn families in staat om de boodschappen te doen, hun gezin te onderhouden en rekeningen als elektriciteit te betalen. Dit zal invloed hebben op gezinnen en bedrijven in Gambia.

Wij Gambianen zijn erg hoopvol en geloven dat alles weer goed zal komen. Maar de wereld verandert en wij moeten kijken hoe wij hierin mee kunnen veranderen.

Bedankt, Mamadi

Project Ambulance

Thijs heeft in 2015 stage gelopen in het Brikama Health Centre in Gambia. Vanuit Windesheim kreeg hij het voorstel om in een privékliniek stage te gaan lopen. Dat wilde hij niet omdat hij wilde ervaren hoe de gezondheidszorg in Gambia werkt voor de gewone bevolking, niet alleen voor de rijke toeristen. Deze ervaring heeft hij zeker gekregen. Hieronder een kort stuk naar aanleiding van één van zijn nachtdiensten:

Tijdens mijn nachtdienst kwam een groep van 6 gewonden tieners binnen die een koe hadden aangereden. Een bloedende bewusteloze jongen was er het ergste aan toe. Ik drukte op zijn hoofdwond om het bloeden te stelpen. Samba (mijn collega) prikte twee infuusnaalden en hing direct een liter zoutoplossing aan. Auwa (collega 2) haalde een unit bloed 0- en hing dit aan. En dan weer de zin: What can we do? We konden niets doen. Maimuna (Collega 3) deed een bloeddrukmeting, die was goed..... er most dus iets anders aan de hand zijn. Eigenlijk zou hij naar het ziekenhuis in Banjul getransporteerd moeten worden om geopereerd te worden. Maar hem in deze toestand in een auto vervoeren kan niet. En welke auto? Allemaal zaten we op een stoel verslagen te kijken naar de vader en de jongen. Auwa trok het niet meer en liep naar buiten. Allah Akbar riep de vader steeds. Dat betekend Allah is groot. Terwijl zijn zoon aan het sterven is. Een paar uur later is het al afgelopen.”

Auwa vroeg mij de volgende dag of ik ooit nog terug zou komen op vakantie hier. Ik zei direct nee. Ik vind het nu al pijnlijk en gênant om naar het toeristengedeelte te gaan. Auwa leek het meteen te begrijpen en mompelde, één nacht in een hotel.... De spijker op zijn kop. De kosten voor een nacht in een hotel. Het is zo oneerlijk... En ik begin het steeds minder te begrijpen. Hoe kan het zo zijn. En dan zo dicht bij elkaar. Nog geen eens 10 kilometer. De een een nacht in hotel de ander dood omdat er geen vervoer is. De bizarre werkelijkheid van The Gambia”.

Vervoer op de juiste manier ingezet zou in dit geval een verschil hebben gemaakt. Deze situatie is hem in het geheugen gegrift, al werd het gedurende de jaren een herinnering die steeds verder weg zakte. Terwijl die werkelijkheid natuurlijk nog steeds bestaat. Daarom wil hij niet langer weg te kijken en iets wezenlijks doen. Het plan is om een ambulance te kopen en deze samen met zijn vriend Mamadi naar Gambia te rijden. Het project wordt nu opgestart. Mocht je willen bijdragen, goede ideeën hebben of iets anders? Neem dan contact met Dohantu op, dan brengen wij je in contact met Thijs. Thijs en Mamadi, succes!

Vergroten van je Mandinka woordenschat

Officieel worden er negen talen gesproken in Gambia, waarvan Engels de overkoepelende is (vanwege de Britse overheersing tot 1965). Mandinka, Wollof, Fula, Jola, Serer, Manjago, Serahuli en Aku zijn overigen. Vervolgens zijn er ook nog kleinere groepen, die niet in de officiële lijst staan. Voorbeelden daarvan zijn Mansuwanka, Papel, Susu en Jalunke, maar de lijst gaat nog verder.

Mandinka is de grootste taalgroep die door ongeveer 40 procent van de bevolking als eerste taal gesproken wordt. Hieronder daarom een lijst met handige Mandinka woorden waarmee je zeker een goede indruk zult maken. woorden in Mandinka

InHolland in Gambia

InHolland in GambiaOm kennis te maken met het leven en het onderwijssysteem in een ontwikkelingsland zijn 16 tweede jaars studenten en 2 docenten in het kader van het programma onderdeel ‘Cross Cultural Experience’ twee weken naar Gambia geweest. Er zijn bezoekjes gebracht aan kleuterscholen, basisscholen, een special need school, een middelbare school en The Gambia College. Op 3 basisscholen zijn door de studenten lessen verzorgd. Op The Gambia College ontmoette de groep Nederlandse studenten een groep tweedejaars Gambiaanse studenten van The school of Education waarmee ze informatie uitwisselden over de opleiding tot leraar basisonderwijs. Twee groepjes studenten hadden dit jaar een actie opgezet waarmee ze €3000 euro sponsorgeld hadden opgehaald. Daar zijn veel schoolmaterialen voor gekocht maar ook tafels en stoelen, schooluniformen, en keukengerei De reis heeft ons ervaringen en inzichten gebracht die we zullen meenemen in ons werk.

Nieuw lid: Femke

Mijn naam is Femke Bruinsma. Op dit moment ben ik bezig met afstuderen aan de PABO. Daarnaast werk ik op een basisschool voor nieuwkomers. Een hele mooie baan die mij de kans biedt om mijn leraarschap te combineren met mijn nieuwsgierigheid naar mensen uit andere culturen. Ik vind het prachtig om te mogen meewerken aan de ontwikkeling van de leerlingen en om elke dag weer van hen te leren.

Het doel van stichting Dohantu om wederzijds leren tussen Gambia en Nederland mogelijk te maken spreekt mij dan ook aan. Ik heb er zin in om hier mijn steentje aan bij te dragen.

Bedankt namens Njawarra

Afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in Njawarra. De storm van een paar jaar geleden heeft veel schade gemaakt waarvan de reparaties nog in volle gang zijn. Met hulp van verschillende partijen, waaronder de Dominicus in Amsterdam, PKN Veldhoven en Lions Boxtel, maar zeker ook belangrijke privé initiatieven, zijn er weer goede stappen in de richting van een gezonder Njawarra gezet. De gezondheidskliniek, die een belangrijke streekfunctie heeft, kan zijn werk nu weer beter doen.

Pa Paneh, contactpersoon: “Dank ieder die hieraan een mooie bijdrage geleverd heeft. De Gambiaanse regering kan niet overal bijspringen en met jullie bijdrage kan onze gemeenschap verder komen. Wij bidden opdat jullie een lang leven in goede gezondheid mogen krijgen.” bomen

© 2022 Stichting Dohantu algemene voorwaarden links